ยิ่งกว่าด้วย

มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานที่เหนือกว่าถึง 85
ไม่มีรังสอัลตราไวโอเรตและอินฟาเรต ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง
ชั่วโมงการใช้งานยาวนานกว่าหลอดแบบเก่า
รับประกัน 3 ปี
ตอบแทนความไว้วางใจด้วย
การรับประกันสินค้าทุกชิ้น

SMART INDOOR PLANT GROWING SYSTEM

SMART COUNTER

Growing Capacity: 8 plants

SMART INDOOR PLANT GROWING SYSTEM

SMART SCREEN

Growing Capacity: 32 plants

SMART INDOOR PLANT GROWING SYSTEM

SMART FACTORY

ปลูกได้ ชั้นละ 72 ต้น

NEWS & ACTIVITY

เทคโนโลยีการปลูกพืชด้วยแสงเทียม (PFAL)

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรมอบรม สัมมนา “สร้างอาชีพวิถีเกษตรกร 4.0”
คุณ ชิงชัย คนธรรพ์สกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด) ได้ร่วมเป็นวิทยากร
ในหัวข้อ "เทคโนโลยีการปลูกพืชด้วยแสงเทียม (PFAL)"
วันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัย

Read more..

อบรมหัวข้อ ศักยภาพแสงและสีของ LED ต่อการผลิตพืชในประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ งาน 
อบรมหัวข้อ ศักยภาพแสงและสีของ LED ต่อการผลิตพืชในประเทศไทย
คุณ ณัฐพล เอี่ยมวงศ์ศานติ์ (ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บรัษัทซีวิค มีเดีย จำกัด)ร่วมเป็นวิทยากร
ในหัวข้อ ชนิดหลอด LED ที่เหมาะสมในการผลิตพืชชนิดต่างๆ
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ

Read more..

ECP 2018

ภาพบรรยากาศ งาน 
International Symposium Environmental Control in Plant Cultivation (ECP 2018)
งานเสวนานานาชาติสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการปลูกพืช
คุณ ชิงชัย คนธรรพ์สกุล (กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด) ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ
C

Read more..